Kontaktuppgifter Tjörns ishall

 

Bildad                              1984
 


Adress                             Stansvik Ind Omr
 


Postadress                      471 41 Rönnäng
 


Telefon                             0304-67 29 60


E-post                              stiftelsen_ishallen@yahoo.se                                       
 

Hemsida                          www.tjornsishall.se
        


Bankgiro                          842-6363
 


Org. nummer                   853300-5362